Про організацію конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
21.05.2018
Номер: 
-

ПРОЕКТ

 

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

                                                                                                                                                                                №

 

Про організацію конкурсу

з визначення підприємства

(організації) для здійснення

функцій робочого органу під

час проведення засідань

районного конкурсного

комітету з перевезення

пасажирів на приміських

автобусних маршрутах

загального користування,

що не виходять за межі

території Новосанжарського району 

 

 

Відповідно до статті 6, пункту 8 статті 16, пункту 2 статті 20, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України “Про автомобільний транспорт”, “Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування” затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 р. № 1081, з метою визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району:

 

                1.Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району, що додається.

 

2. Затвердити Заяву на участь у Конкурсі з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій щодо підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новосанжарського району, що додається.

3. Відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (Забора С.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього розпорядження до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області для державної реєстрації.

 

4. Головному спеціалісту сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань внутрішньої політики  апарату райдержадміністрації (Кушніренко С.І.) після державної реєстрації забезпечити його оприлюднення в районних засобах масової інформації.

 

                5. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його опублікування у засобах масової інформації.

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Постольник Н.Ю.

 

 

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                                 С.БУЛЬБАХА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

_____________ №______

 

 

 

 

Умови

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території

Новосанжарського району

 

Загальна частина

 

Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського  району (далі - Умови) визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (далі – Порядок).

Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новосанжарського району, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу (далі – конкурс).

На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів, у відповідності до п. 14 Порядку.

Організатором з визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району (приміські маршрути), є Новосанжарська районна державна адміністрація Полтавської області (далі - Організатор).

Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведених в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

 

2. Вимоги до претендентів

 

У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, необхідні матеріальні ресурси та технології, та відповідають цим Умовам (далі - претенденти).

Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації), які:

          - надають послуги з перевезень;

          - провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з

наданням послуг з перевезень;

          - представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

Для підготовки та проведення конкурсу утворюється комітет з визначення робочого органу (далі – конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу Організатор розміщує в

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

- предмет конкурсу;

- умови конкурсу;

- строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у

конкурсі, телефон для довідок;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

 

З метою участі у конкурсі підприємство (організація) - претендент подає

секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі

документи:

- заяву на участь у конкурсі згідно із встановленою формою (додається);

- копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

- копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

- копії документів, що підтверджують наявність у підприємства

матеріально-технічного забезпечення.

Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленому законодавством порядку.

Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку. Документи, що надійшли після встановленого

строку не приймаються.

Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь в конкурсі претенденти на участь у конкурсі мають можливість виправити протягом двох днів та подати документи повторно.

Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від підприємств (організацій).

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

Умови конкурсу

 

Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

Основні критерії відбору переможця:

- найбільший досвід роботи з питань організації пасажирських

перевезень (не менше трьох років);

- кількість кваліфікованих фахівців з питань організації пасажирських

перевезень;

- наявні матеріальні ресурси та технології для забезпечення проведення

засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників.

               

                Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам конкурсу. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів "за" та "проти" голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом в десятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

З переможцем конкурсу укладається договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більш як на три роки.

 

5. Розгляд спорів

 

У разі порушення Умов проведення конкурсу особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга

може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного Комітету.

Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення конкурсного комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

Неврегульовані організатором спори розглядаються в установленому чинним законодавством порядку.

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                              І.М. Чернуха

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЗАТВЕРДЖЕНО

     Розпорядження районної

     державної адміністрації

   _____________№______

 

 

Конкурсному комітету з визначення

робочого органу – підприємства (організації) для

виконання функцій щодо підготовки матеріалів

для проведення засідань конкурсного

комітету з визначення автомобільних перевізників на

приміських автобусних маршрутах

загального користування, які не виходять

за межі території Новосанжарського району

 

 

ЗАЯВА

 

Відповідно до оголошення з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій щодо підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новосанжарського району претендую на право участі у зазначеному конкурсі.

 

Надаємо наступну інформацію про підприємство, установу, організацію:

I. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорочене найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Контактна інформація

Телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобільний телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Місцезнаходження підприємства (організації)

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто (село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

 

 

 

 

Корпус

 

 

 

 

Квартира (офіс)

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Додаткова інформація

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

з Умовами проведення конкурсу ознайомлений;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до Умов проведення конкурсу, визначених районною державною адміністрацією;

усі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;

на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або не проводиться процедура санації;

у разі перемоги згоден укласти договір.

 

До заяви додаються документи відповідно до Переліку документів, що подаються для участі в конкурсі.

Додаток: на ____ арк.

 

 

Керівник підприємства (організації) ________________ ____________________

МП                                                         (Підпис заявника)                 (П.І.Б)

 

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                              І.М. Чернуха

 

 

 

 

 

Наверх ↑