Про передачу трансфертів до районного бюджету у 2020 році

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
17.07.2020
Номер: 
100

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

17.07.2020                                  смт. Нові Санжари                                  №100
                                                                                                                 

Про  передачу трансфертів
до районного бюджету у 2020 році

Відповідно до статей 6,13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись пунктом 3 рішення тридцять дев’ятої сесії сьомого скликання Новосанжарської районної ради від 21 грудня 2019 року «Про районний бюджет на 2020 рік», враховуючи рішення тридцять шостої сесії сьомого скликання Малоперещепинської сільської ради від 15 липня 2020 року «Про внесення змін до показників бюджету Малоперещепинської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»:
1. Затвердити зміни доходів районного бюджету згідно з додатком 1.
2. Затвердити зміни розподілу видатків районного бюджету  згідно з додатком 2.
3. Затвердити зміни міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 3.
4. Затвердити уточнений розподіл витрат районного бюджету на
реалізацію місцевих/регіональних програм на 2020 рік згідно з додатком 4.
5. Відділу фінансів райдержадміністрації (Горобець Л.М.)  внести відповідні  зміни  до розпису районного бюджету та забезпечити подання на затвердження  черговою сесією районної ради.

 

Голова                             В. ВАСЮТА        

 

                                                        Додаток 1

                                                                               до розпорядження голови

                                                                               Новосанжарської

райдержадміністрації

                                                                               17.07.2020 №100

 

                         ЗМІНА  доходів районного бюджету на 2020 рік

 

Код

Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

40000000

Офiцiйнi трансферти

69450

69450

 

 

41000000

Вiд органів державного управління

69450

69450

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

69450

69450

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

69450

69450

 

 

 

Разом трансфертів

69450

69450

 

 

 

Всього доходів

69450

69450

 

 

 

В.о.начальника  відділу

фінансів райдержадміністрації                                                    Т.СУБОТА

 

 


                          Додаток 2
                          до розпорядження голови                                                                                  Новосанжарської райдержадміністрації
                          17.07.2020 №100
                               
                             
      ЗМІНА розподілу видатків районного бюджету на 2019 рік
       
       
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та крелитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них: видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 02   Новосанжарська районна державна адміністрація 64450 64450 8770                 64450
0210000 02   Новосанжарська районна державна адміністрація 64450 64450 8770                 64450
0212000 2000   Охорона здоров"я 53750 53750 8770                 53750
0212111 2111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 53750 53750                   53750
0213000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 10700 10700 8770                 10700
0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді 10700 10700 8770                 10700
0800000 08   Управління соціального захисту населення Новосанжарської райдержадміністрації 5000 5000                   5000
0810000 08   Управління соціального захисту населення Новосанжарської райдержадміністрації 5000 5000                   5000
0813000 3000   Соціальний захист та соціальне забезпечення 5000 5000                   5000
0813035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 5000 5000                   5000
      УСЬОГО 69450 69450 8770                 69450
                               
                               
                               
      В.о.начальника відділу фінансів райдержадміністрації         Т.Субота      

 

 


         
          Додаток 3
          до розпорядження голови 
          Новосанжарської райдержадміністрації
          17.07.2020 №100
           
  ЗМІНА міжбюджетних трансфертів на 2020 рік  
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів
Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів усього
загального фонду на:
на утримання КНП "Новосанжарський Центр ПМСД" на утримвння Новосанжарського ЦСССДМ на компенсацію за пільгове перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян
    41053900 41053900 41053900  
16527000000 Бюджет Малоперещепинської сільської ОТГ 53750 10700 5000 69450
  УСЬОГО 53750 10700 5000 69450
           
В.о.начальника відділу        
фінансів райдержадміністрації     Т.Субота  
           

 

 

  Додаток  4

до розпорядження голови Новосанжарської райдержадміністрації                                                       

                                                                                                                                                               17.07.2020 №100

 

     Зміна розподілу витрат районного бюджету на реалізацію

       місцевих/регіональних програм на 2020 рік                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ( грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування

місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування  головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої /

регіональної  програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0800000

 

 

Управління соціального захисту населення Новосанжарської райдержадміністрації

 

 

5000

5000

 

 

0810000

 

 

Управління соціального захисту населення Новосанжарської райдержадміністрації

 

 

5000

5000

 

 

0813000

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

 

5000

5000

 

 

0813033

3035

1070

Компесаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Районна Комплексна програма соціального захисту осіб з особливими потребами, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції на 2013-2020 роки

Рішення двадцять третьої сесії районної ради шостого скликання від 15.10.2013 року

5000

5000

 

 

X

X

X

Усього

X

X

5000

5000

 

 

 

 

В.о. начальника  відділу

фінансів райдержадміністрації                                                                                                    Т.Субота                                                                                                                                                                                                                  

Наверх ↑