Про Положення про сектор культури, молоді та спорту Новосанжарської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
31.01.2020
Номер: 
18

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

31.01.2020                                                                       смт. Нові Санжари                                 №18         

  
Про Положення про сектор
культури, молоді та спорту
Новосанжарської
районної державної адміністрації

       Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (зі змінами).
1. Затвердити Положення про сектор культури, молоді та спорту Новосанжарської районної державної адміністрації (додається).
2.  Завідувачеві сектору культури і туризму  райдержадміністрації (Киричок З.М..) забезпечити проведення державної реєстрації Положення відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 22.02.2018 № 54 «Про Положення про сектор культури і туризму Новосанжарської районної державної адміністрації» .      

 

Виконувач
обов’язків голови                                                                 Н. ПОСТОЛЬНИК

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                           Розпорядження голови
                                                                                           Новосанжарської  районної                
                                                                                           державної адміністрації
                                                                                           31.01.2020 №18

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор культури, молоді та спорту Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області

1. Сектор культури, молоді та спорту Новосанжарської районної державної адміністрації (далі – Сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Департаменту культури і туризму, управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської облдержадміністрації.

2. Повна назва - СЕКТОР КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, скорочена - СЕКТОР КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ.

3. Місцезнаходження: Україна, 39300, Полтавська область, смт. Нові Санжари, вул. Центральна, будинок 23.

4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної держадміністрації, а також Положенням про сектор культури, молоді та спорту Новосанжарської районної державної адміністрації (далі - Положення).

5. Основним завданням Сектору є забезпечення реалізації державної політики у галузі культури, молоді та спорту, оздоровлення та відпочинку дітей на території району,  що включає:
1) визначення пріоритетів соціального розвитку, підготовку пропозицій до проектів регіональних програм, реалізацію заходів у сфері молодіжної політики, оздоровлення та відпочинку дітей,;
2) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на реалізацію державної молодіжної політики, організацію оздоровлення та відпочинку дітей, розвиток фізичної культури та спорту, координацію діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;

3) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями чинного законодавства України з питань реалізації державної молодіжної політики, розвитку фізичної культури і спорту, оздоровлення та відпочинку дітей, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо застосування законодавства у цій сфері;
4) сприяння, в межах своїх повноважень, виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями стосовно  молоді,  фізичної культури і спорту;
6. Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;
2) забезпечує доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
3) забезпечує захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури,  охорони культурної спадщини,молоді та спорту.
4) сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації;
5) сприяє збереженню культурної спадщини;
6) створює умови для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, охорони культурної спадщини, молоді та спорту, державної мовної політики, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
7) сприяє розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;
8)  забезпечує доступ населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;
9)  сприяє формуванню репертуару мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
10) створює умови для централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;
11) забезпечує збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
12) здійснює моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сферах культури, охорони культурної спадщини,молоді та спорту.
13) формує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо:
формування державної політики у сферах культури, охорони культурної спадщини, молоді та спорту;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури,  охорони культурної спадщини, молоді та спорту державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;
занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;
14) бере участь у:
підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
реалізації  програм у сферах культури,  охорони культурної спадщини, молоді та спорту;
реалізації  регіональних проектів у сфері культури,  охорони культурної спадщини, молоді та спорту;
підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Новосанжарської районної ради;
15) надає організаційно-методичну допомогу та координує діяльність у сферах культури, охорони культурної спадщини, молоді та спорту;
16) збирає та обробляє статистичні дані у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, молоді та спорту;
17) проводить заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сферах культури, охорони культурної спадщини, молоді та спорту;
18) забезпечує доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
19) забезпечує захист об'єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
20) забезпечує дотримання режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
21) контролює виконання на території району Закону „Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;
22) призначає відповідні охоронні заходи щодо пам'яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;
23) організовує проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
24) надає консультації щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»;
25) координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень, виконання  державних  цільових  програм  з  питань  молодіжної  політики,
оздоровлення та відпочинку дітей;
 26) сприяє молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи у сфері молодіжної політики, оздоровлення та відпочинку дітей;
27) вживає, в межах своїх повноважень, заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
28) здійснює заходи, спрямовані на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей та молоді, на організацію відпочинку і дозвілля дітей та молоді, на пропаганду здорового способу життя;
29) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на  підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
30) координує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
31) здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;
32) організовує та проводить олімпіади, спартакіади, змагання, турніри, конференції, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей та молоді;
33) забезпечує, в межах своїх повноважень, організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
34) комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного рівня;
35) здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;
36) сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;
37) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних обʼєктів, що належать до сфери управління держадміністрації, та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
38) надає субʼєктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
39) роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сферах культури, охорони культурної спадщини, молоді та спорту;
40) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
41)  вносить пропозиції щодо проекту бюджету району;

42) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

43) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
44) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
45) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
46) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
    47) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
   48) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
  49) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
50) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
51) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
52) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
53) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
          54) забезпечує захист персональних даних;
55) виконує функції  розпорядника бюджетних коштів для закладів культури і мистецтв, що фінансуються з районного бюджету;
56) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку засідання та наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

8. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

9. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації  в установленому законодавством порядку.
Завідувач сектору здійснює визначені Законом України „Про державну службу” повноваження керівника державної служби у Секторі.

10. Завідувач Сектору:
1) здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про Сектор, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
3) затверджує посадові інструкції працівників Сектору та розподіляє обов'язки між ними;
4) планує роботу Сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Сектору;
6) звітує перед головою райдержадміністрацією про виконання покладених на Сектор завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії райдержадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції Сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва райдержадміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Північно-Східному Міжрегіональному Управлінні Міністерства Юстиції ( Суми).
Накази завідувача Сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації;
12) подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Сектору в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису Сектору;
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Сектору;
16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Сектору;
17) присвоює ранги державним службовцям сектору;
18) забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців сектору;
19) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців сектору;
20) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Сектору, які не підпадають під дію законодавства про державну службу,  вирішує питання їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
21) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Сектору;
22) забезпечує дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
23) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
24) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

11. Сектор утримується за рахунок коштів державного бюджету.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис Сектору затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями завідувача Сектору.

14. Сектор є юридичною особою (код ЄДРПОУ 02229913) публічного права, має  самостійний  баланс, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

15. Внесення змін та доповнень до Положення про Сектор культури, молоді та спорту Новосанжарської районної державної адміністрації здійснюється розпорядженням голови райдержадміністрації та підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

16. Припинення діяльності Сектору здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови райдержадміністрації, а також за рішенням суду, у випадках,  встановлених законодавством.

 

Завідувач сектору культури і
туризму райдержадміністрації                                          З.М. Киричок

 

Наверх ↑