Про Положення про сектор житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та цивільного захисту районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
03.02.2020
Номер: 
23

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03.02.2020                                                                       смт. Нові Санжари                                   №23

Про  Положення про
сектор  житлово-комунального
господарства, містобудування,
архітектури та цивільного захисту
районної державної адміністрації

 

Відповідно до статті 6,39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»(зі змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.11.2019 № 177 «Про структуру районної державної адміністрації»:
1. Затвердити Положення про  сектор житлово-комунального господарства, містобудування,  архітектури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації (додається).
2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 02.05.2019 № 79 «Про Положення про сектор житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури районної державної адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

 

Виконувач
обов’язків   голови                                                                Р.  ВЕРБА

 

 

 

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                        Розпорядження голови
                                                                                                        райдержадміністрації
                                                                                                        03.02.2020 №23

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про сектор  житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури та з питань цивільного захисту
  районної державної адміністрації

1 Сектор житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації  утворюється головою райдержадміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.
2. Сектор житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту районної державної адміністрації (далі – сектор) є її структурним підрозділом, підзвітним і підконтрольним голові районної державної адміністрації, департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації.
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами директора  Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, а також  цим Положенням.
4. Основними завданнями сектору  є:
забезпечення реалізації державної політики у сфері  житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури на території району;
аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобіганню виникненню цих ситуацій, реагування на них на території району;
         забезпечення в межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
5.1 бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури, подає районній держадміністрації пропозиції з цих питань;
5.2 готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району ;
5.3 веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
5.4 розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до районної держадміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;
5.5 координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
5.6 організовує в порядку, що встановлюється законодавством,   створення   і   оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;
5.8 надає  містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки за межами населених пунктів,  інші  вихідні  дані  на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України ;
5.9 погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;
        5.10 надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських  будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель згідно діючого законодавства ;
5.11 організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
5.12 створює і веде архів містобудівної документації  ;
5.13 забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;
 5.14 контролює діяльність виконавчих органів сільських та селищної ради, з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом "б" частини першої статті 31 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
5.15 сприяє впровадженню у проектах об'єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації  виробничої  будівельної  бази  на  
спорудження  житла   з використанням   ресурсоощадних   технологій   та   конструкцій,   місцевих будівельних матеріалів;
5.16 координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та архітектури;
5.17 сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;
          5. 18. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо удосконалення організації цивільного захисту, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них.
5.19.  Подає голові райдержадміністрації, Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації пропозиції до проектів регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
5.20.  Бере участь у розробленні заходів щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період.
5.21.  Подає голові райдержадміністрації та Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на  розвиток  та  функціонування  районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів.
5.22. Бере участь у визначенні в межах своєї компетенції рівня надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування голови райдержадміністрації, Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації.
5.23.  Бере участь у організації роботи, пов'язаної з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням.

5.25 виконує інші функції відповідно до законодавства.
6. Сектор має право:
скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;
залучати    спеціалістів    інших   структурних   підрозділів   районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
подавати відповідним органам виконавчої влади пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.
7. Сектор  у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян та громадянами.
8. Сектор очолює завідувач , який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу», за погодженням з директором Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Завідувач сектору за посадою є головним архітектором району.
9. Завідувач сектору - головний архітектор району:
здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
розподіляє обов'язки між  працівниками сектору та визначає ступінь їх відповідальності;
         готує проекти розпоряджень голови райдержадміністрації; у визначених законом випадках – проекти нормативно- правових актів;
         бере участь у погодженні проектів нормативно- правових актів, розробленими іншими структурними підрозділами райдержадміністрації;
може бути присутнім на засіданнях органів місцевого самовряду-вання та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції;
безперешкодно  відвідує  всі  об'єкти  будівництва,   підприємства
будівельної індустрії на території району незалежно від їх підпорядкованості та форми власності;
дає  вказівки проектним, вишукувальним і будівельним організаціям про призупинення робіт, що виконуються з порушенням норм, встановленого порядку чи без відповідного дозволу;
контролює творчу діяльність проектних груп і бюро, проектних кооперативів на території району;
приймає  участь у проектуванні як автор чи співавтор.
10. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або /в разі необхідності/  основних положень архітектурно-планувальних завдань  утворюється архітектурно-містобудівна рада.

Архітектурно-містобудівна рада  провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого Мінрегіонбудом.  Склад ради та положення про неї затверджується головою районної держадміністрації за поданням завідуючого сектору.
11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації.
12.  Сектор має печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням.

Завідувач сектору житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури
та з питань цивільного захисту
райдержадміністрації                                                                                        О.І. Дрига

Наверх ↑