Про постійно діючу районну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
24.06.2020
Номер: 
89

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.06.2020                       смт. Нові Санжари                         № 89

Про постійно діючу районну
комісію з питань поводження
з безхазяйними відходами

Відповідно до статей 2,6,13, 16, 21, 39,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України «Про відходи», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Постанови Кабінету Міністрів України №1217 від 03.08.1998 року «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999року №2034:
1. Утворити постійно діючу районну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами та затвердити її склад (додається).
2.  Затвердити положення про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами (додається).
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова                                                                   В.ВАСЮТА  

 

 

 

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  Новосанжарської
районної державної адміністрації
      24.06.2020 №89

Склад
постійно діючої районної комісії  з питань поводження з безхазяйними відходами

Васюта Владислав Вікторович   голова Новосанжарської райдержадміністрації,голова комісії

Члени комісії :

Сущенко Олександр Сергійович   провідний спеціаліст відділу інфраструктури,екології та природних ресурсів райдержадміністрації, секретар комісії 

Дрига Олександр Іванович   начальник сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та з питань  цивільного захисту райдержадміністрації, головний архітектор

Журавель Віталій Володимирович  головний спеціаліст з питань цивільного захисту сектору житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури та з питань  цивільного захисту райдержадміністрації

Добриденко Микола Миколайович   начальник Новосанжарського районного управління  ГУ Держпродспоживслужби
в Полтавській області (за згодою)

Повідерний Ігор Віталійович    начальник відділу у Новосанжарському районі Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області за згодою)

Крім цього:
представники  селищної, сільської  ради, територіальної громади,  на території  яких знаходяться звалища твердих побутових відходів (за згодою).

Начальник  відділу інфраструктури,
екології та природнихресурсів
райдержадміністрації                                            С.ЗАБОРА
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  Новосанжарської
районної державної адміністрації
      24.06.2020 №89

Положення
про постійно діючу районну комісію
з питань поводження з безхазяйними відходами

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 2,6,13, 16, 21, 39,41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України «Про відходи», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»,  Постанови Кабінету Міністрів України № 1217 від 03.08.1998 року «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів», Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.11.1999року №2034
1.2. Безхазяйними вважаються відходи, що не мають власника або власник яких невідомий (далі - безхазяйні відходи).
1.3. Цим Положенням визначається порядок створення та діяльності постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами на території Новосанжарського району (далі - Комісія), що утворюється та ліквідується розпорядженням голови райдержадміністрації.
1.4. Комісія у своїй діяльності керується законами України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища» та іншими законодавчими та підзаконними актами України, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.
2. Мета діяльності Комісії
2.1. Метою діяльності Комісії є:
1) виявлення, облік та мінімізація небезпечного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення безхазяйних відходів;
2) визначення власника безхазяйних відходів;
3) зведення до мінімуму утворення несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів та зменшення їх небезпечності.
3. Завдання, обов’язки та права Комісії
3.1. Комісія до визначення власника відходів уживає заходів щодо визначення кількості, складу, властивостей, вартості безхазяйних відходів, ступеню їх небезпеки для навколишнього природного середовища і здоров’я людини.
3.2. Комісія має право залучати правоохоронні органи, спеціалістів та експертів відповідного профілю, одержувати безкоштовно від органів державної влади, фізичних осіб-підприємців, підприємств, установ і організацій різних форм власності, які розташовані на території району необхідну інформацію для своєї діяльності.
3.3. За результатами своєї роботи комісія складає акти, на підставі яких приймається рішення про подальше поводження з виявленими відходами та в разі необхідності порушує питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про відходи, відшкодування заподіяної шкоди або повернення відходів власнику у випадку його встановлення.
4. Порядок виявлення та обліку безхазяйних відходів
4.1. Підставами для визначення відходів безхазяйними та їх обліку можуть бути:
1) повідомлення власників або користувачів земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи;
2) звернення (повідомлення) громадян, підприємств, установ та організацій, засобів масової інформації в тому числі електронні звернення отримані за допомогою сервісу «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ»;
3) результати інспекційних перевірок державної екологічної інспекції в Полтавській області, головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
4.2. Заяви (повідомлення) про факти виявлення безхазяйних відходів направляються на ім’я голови Комісії та розглядаються на черговому (позачерговому) засіданні Комісії.
5. Регламент роботи Комісії
5.1. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання (чергові, позачергові).
5.2. Засідання проводяться у разі необхідності.
5.3. Засідання  Комісії вважається правомочним при наявності на ньому не менш як половини загального складу комісії.
5.4. Комісія приймає рішення, яке вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів комісії від її загального складу.
5.5. У випадку рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
5.6. Рішення комісії оформляється протоколом.
5.7. Керує діяльністю  Комісії і організовує  її роботу голова Комісії, організація засідань, оформлення рішень Комісії покладається на її секретаря.
5.8. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем Комісії та має рекомендаційний характер.
5.9. Голова Комісії:
1) головує на засіданнях комісії;
2) залучає у разі необхідності до роботи в Комісії представників правоохоронних органів, місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності, науковців, фахівців- практиків, експертів відповідного профілю (за згодою).

Начальник  відділу інфраструктури,
екології та природнихресурсів
райдержадміністрації                                            С.ЗАБОРА
 

Наверх ↑