Про утворення комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в спрямуванні субвенції за напрямами та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
24.07.2020
Номер: 
104

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
                                                               ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ                                                                                                                                                                                                                                                              

24.07.2020                                       смт. Нові Санжари                              №104           

Про утворення комісії  з питань  формування

пропозицій щодо  потреби в спрямуванні субвенції

за напрямами та умов надання у 2020 році субвенції

з державного бюджету місцевим бюджетам

Відповідно до статей 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні     адміністрації»,  Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту 9 Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з   державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затвердженого            постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 515), з метою формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення житлом у 2020 році дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа:
1. Утворити комісію з питань формування пропозицій щодо потреби в спрямуванні у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, при Новосанжарській районній державній адміністрації (далі – комісія) та затвердити її склад (додається).
2. До роботи комісії залучати сільських, селищних голів (за згодою).
3. Затвердити Положення про комісію з питань  формування пропозицій щодо  потреби в спрямуванні субвенції за напрямами та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (додається).

     Голова                                                                                  В. ВАСЮТА

    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                        Розпорядження голови
                                                                              Новосанжарської районної               
                                                                          державної адміністрації
                                                                                     24.07. 2020  № 1042 

СКЛАД
комісії з питань формування пропозицій щодо потреби в спрямуванні у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, при Новосанжарській районній державній адміністрації

Зуб Тарас Вікторович - заступник  голови райдержадміністрації, голова комісії

Медведєва Тетяна Всеволодівна - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації, заступник голови комісії

Лозицька Марина Вікторівна - головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю управління соціального захисту  населення райдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Клименко Жанна Віталіївна  - головний державний соціальний інспектор управління соціального захисту  населення райдержадміністрації

Горобець Людмила Михайлівна - начальник відділу фінансів  райдержадміністрації

Зубашич  Світлана Миколаївна - в.о.       завідувача сектору        освіти райдержадміністрації

Дрига Олександр Іванович  - завідувач сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури,  та з питань цивільного захисту райдержадміністрації

Мокляк Таміла Анатоліївна - провідний  спеціаліст-юрисконсульт сектору документообігу та контролю апарату райдержадміністрації

Романець Ігор Анатолійович  - директор Новосанжарського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

Виконувач обов’язків заступника
начальника управління соціального
захисту населення райдержадміністрації                             Ж.КЛИМЕНКО

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                          Розпорядження голови
                                                                                   Новосанжарської районної               
                                                                          державної адміністрації
                                                                       24.07.2020  № 104 32 

Положення
про комісію з питань формування пропозицій щодо потреби в спрямуванні у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, при Новосанжарській районній державній адміністрації

І. Загальні положення

1. Комісія з питань формування пропозицій щодо потреби в спрямуванні у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, при Новосанжарській районній державній адміністрації (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється районною державною адміністрацією на період дії субвенції.

2. Метою роботи Комісії є формування пропозицій щодо потреби в спрямуванні субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі – діти), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 515) (далі - Порядок та умови) і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію.                                   

3. До повноважень Комісії належить:
формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов,  підготовка відповідних пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і наявності проектної документації;
формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;

затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації;

погодження щодо житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у тому числі за рахунок грошової компенсації;
погодження щодо нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;
розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;
проведення перевірки щодо:
наявності у дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;
документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 20 цих Порядку та умов;
обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

4. Комісія складається з голови Комісії, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії. Склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

5. Комісія має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, громадських організацій необхідну інформацію з питань, що належить до її компетенції.

6. Головою Комісії є заступник голови районної державної адміністрації, заступником голови Комісії – начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації, секретарем Комісії – представник управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

7. До складу Комісії входять представники управління соціального захисту населення, відділу фінансовів, сектору освіти, сектору житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та питань цивільного захисту, юридичної служби районної державної адміністрації, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадськості та представники органів місцевого самоврядування (за їх згодою).

8. Голова Комісії:
проводить засідання Комісії;
визначає функції кожного члена Комісії;
приймає рішення про скликання засідань Комісії:
представляє Комісію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування.

9. Заступник голови Комісії:

виконує обов’язки голови Комісії у разі його відсутності;
відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» здійснює контроль за реалізацією права дітей на гідні умови життя.

10. Секретар Комісії:
організовує роботу Комісії;
інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань Комісії;
оформлює протоколи засідань Комісії;
забезпечує зберігання усіх матеріалів і документів роботи Комісії.

11. Члени Комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах та     мають право:
брати участь в усіх засіданнях Комісії та прийнятті рішень;
ознайомлюватися з усіма матеріалами, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії;
надавати окремі пропозиції до протоколів засідань Комісії.

12. Формою роботи Комісії є її засідання, що скликаються у разі необхідності головою Комісії.

13. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше, як дві третини її складу.

14. Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.                                              

15. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується всіма членами Комісії, та подається районній державній адміністрації для затвердження в установленому законодавством порядку не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня його прийняття.

16. На розгляд Комісії подаються пропозиції і документи через управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

17. Комісія розглядає пропозиції і документи та приймає рішення відповідно до вимог Порядку та умов.

18. Копія розпорядження голови районної державної адміністрації про затвердження протоколу Комісії надсилається розпоряднику субвенції за місцевими бюджетами вищого рівня – Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.

 

Виконувач обов’язків заступника
начальника управління соціального
захисту населення райдержадміністрації                             Ж.КЛИМЕНКО

 

 

Наверх ↑