Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 31.05.2002 №294 «Про регламент Новосанжарської районної державної адміністрації»

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
03.07.2018
Номер: 
194

 


НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ09.02.2012

                                                                                                                                                                           

03.07.2018                                                                                                   №194

 

 

Про внесення змін до розпорядження

голови райдержадміністрації від 31.05.2002 №294

«Про регламент Новосанжарської районної  державної адміністрації»

 

 

          Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.1999 № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» (із змінами) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2018 №434 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»: 

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 31.05.2002 №294 «Про регламент Новосанжарської районної  державної адміністрації» (зі змінами), виклавши його у новій редакції(додається)  .

                2.    Пункт 4 розпорядження викласти в такій редакції: «4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Чернуху І.М.»

          3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 21.09.2016 №209 «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 31.05.2002 №294 «Про регламент Новосанжарської районної  державної адміністрації».

 

 

 

 

         Голова

районної державної 

     адміністрації

 

 

 

С. БУЛЬБАХА

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Новосанжарської районної

державної адміністрації

03.07.2018 №194

                 

РЕГЛАМЕНТ

Новосанжарської  районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Регламент Новосанжарської  районної державної адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Новосанжарської районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

 

2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, здійснюється головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

 

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до службової інформації.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

 

4. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із першим заступником голови, заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також завідувачем юридичного сектору апарату районної держадміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної держадміністрації.

Положення про структурні підрозділи районної держадміністрації без статусу юридичних осіб публічного права розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із першим заступником голови, заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату, а також із завідувачем юридичного сектору апарату районної держадміністрації і затверджується розпорядженням голови районної держадміністрації.

Положення про апарат районної держадміністрації розробляється завідувачем юридичного сектору апарату районної держадміністрації, погоджується із керівником апарату і затверджуються розпорядженням голови районної держадміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації

 

6. Робота райдержадміністрації проводиться за перспективними (річними) та поточними (квартальними) планами, а у разі потреби – оперативними планами, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її апарату та структурних підрозділів.

 

Формування планів роботи райдержадміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів райдержадміністрації, погодженими із першим заступником голови райдержадміністрації, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані   на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно  до  Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, здійснення  інших визначених законами, а також делегованих районною радою  повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

 

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

актуальні питання, пов’язані зі здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації та вжиття додаткових заходів;

перелік актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

 

Плани повинні містити питання щодо:

підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік та квартал із визначенням основних напрямів подальшої роботи;

діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування з виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації.

Підготовка до розгляду питань діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації або органів місцевого самоврядування, може передбачати проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

 

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

11.          Робота структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються  першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Порядок планування роботи структурних підрозділів апарату райдержадміністрації встановлює керівник апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації і його структурних підрозділів здійснюється з урахуванням положень пункту 9 Регламенту.

 

12. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

                13. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється  першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

                14. Підготовка звітності райдержадміністрації, передбаченої                  статтею 30 і 33 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться її апаратом на основі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі структурних підрозділів її апарату, затверджених першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

Зміст звітності за квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами.

Звіт про результати діяльності райдержадміністрації розміщується на її  електронній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації та  у разі необхідності - у місцевих засобах масової інформації.

 

Організація роботи апарату райдержадміністрації

 

15.          Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови райдержадміністрації, першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з основної діяльності та кадрових питань;

здійснює контроль за виконанням та перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, актів  та  доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних   органів   виконавчої   влади,  розпоряджень  і доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації  та за  станом  роботи  з  реагування  на  запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування в частині здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади; здійснює контроль за своєчасним поданням інформаційних та інших матеріалів з питань виконання; здійснює аналіз причин порушення  строків виконання документів; вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами інших органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

організовує роботу із забезпечення доступу до публічної інформації в порядку, визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”, іншими нормативно-правовими актами у цій сфері та відповідними розпорядженнями голови райдержадміністрації; відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в райдержадміністрації несе структурний підрозділ райдержадміністрації, який виконує функції у сфері забезпечення доступу до публічної інформації; у структурних підрозділах райдержадміністрації відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації покладається на їх керівників та відповідальних осіб, визначених наказом керівника відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації;

забезпечує адміністрування Державного реєстру виборців в межах району;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, у якому розміщена райдержадміністрація; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях, в яких розміщена райдержадміністрація та дотримання правил охорони праці;

провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

виконує відповідно до Регламенту інші функції.

 

151. Апарат районної держадміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою районної держадміністрації в порядку, передбаченому законодавством про державну службу.

У разі тимчасової відсутності керівника апарату його обов’язки виконує начальник відділу організаційної роботи та управління персоналом апарату районної держадміністрації відповідно до розпорядження голови  райдержадміністрації.

 

16. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє зі структурними підрозділами райдержадміністрації, облдержадміністрацією,  територіальними підрозділами  центральних органів виконавчої влади та виконавчими органами рад.

 

                17. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до Регламенту та положення про її апарат, що затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

 

Кадрова робота

 

18. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне   вирішення питань щодо комплектування висококваліфікованими і компетентними працівниками.

 

19. Організація роботи з персоналом в апараті районної держадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником апарату районної держадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

Організація роботи з управління персоналом у структурних підрозділах районної держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права здійснюється за затвердженим керівником такого підрозділу річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також з інших питань управління персоналом.

 

20. Організацію роботи з персоналом в апараті районної держадміністрації та її структурних підрозділах здійснює відділ організаційної роботи та управління персоналом.

У структурних підрозділах районної держадміністрації із статусом юридичних осіб публічного права вводиться посада спеціаліста з питань персоналу, а якщо чисельність працівників таких підрозділів становить менше десяти осіб, обов’язки служби управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних службовців   структурного підрозділу за рішенням його керівника.

Робота з персоналом в апараті та структурних підрозділах районної держадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

 

21. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

22. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

 

23. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

 

 24. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

 

25. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України, Почесними грамотами облдержадміністрації, обласної ради  та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

 

 26. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

 

27. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах без статусу юридичної особи, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе відділ організаційної роботи та управління персоналом.

 

Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

 

28. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”.

Інструкція з діловодства райдержадміністрації затверджується головою райдержадміністрації.

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється відповідно до постанови  Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 736 „Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію” та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в райдержадміністрації, затвердженої розпорядженням голови райдержадміністрації.

Відповідальним за організацію документообігу в райдержадміністрації та здійснення контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації є відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

 

Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та керівники її структурних підрозділів.

 

 Контроль за виконанням документів здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, звернень громадян, інших документів здійснюється відділом документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

 

31. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує перший заступник, заступник голови або керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

32. Контроль за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації, райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації або першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

33. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення  проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або першому заступнику, заступнику голови,  керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, актами та дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації або планом контролю.

За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи у повному обсязі виконання документа у цілому або передбаченого ним окремого завдання, голова райдержадміністрації, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.

 

34. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається відповідно до Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.

Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови райдержадміністрації або першого заступника голови, заступника голови, керівника  апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

 

Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

 

35. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян — пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р.                    № 348 (зі змінами).

 

36. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, першим заступником, заступником голови, керівником апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником відповідного структурного підрозділу  райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату.

 

37. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби  масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

Відділ документообігу та контролю апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду таких звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Розгляд  звернень  громадян  щодо  надання безоплатної
первинної правової допомоги,  організація особистого прийому таких
громадян здійснюються відповідно до Закону України „Про безоплатну
правову допомогу”.

 

Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації

 

38. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний сектор апарату райдержадміністрації.

Юридичний сектор з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується голові  райдержадміністрації, з інших питань –  керівнику апарату райдержадміністрації.

 

39. У своїй діяльності юридичний сектор керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації.

 

40. Основними завданнями юридичного сектору є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

 

41. Юридичний сектор, відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

представляє інтереси райдержадміністрації в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до Регламенту та положення про юридичний сектор, що затверджується головою  райдержадміністрації.

 

 Завідувач юридичного сектору:

здійснює керівництво роботою юридичного сектору, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;

організовує роботу юридичного сектору, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на сектор завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівника сектору та притягнення його до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

 

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

комісії райдержадміністрації

 

43. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), комісії. Завдання, функції та персональний  склад  таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними
справами  при райдержадміністрації, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами), утворюється Громадська рада.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

 

44. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

 

45. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних підрозділів органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування, а також селищний,  сільські голови.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

 

46. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові – у міру потреби.

 

47. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Засідання колегії оформляється протоколом. Протокол веде, оформлює та підписує відповідальний працівник  відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації. Після підпису головою колегії протокол є підставою для видання ним відповідного розпорядження або надання доручення (у разі необхідності).

 

48. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, у тому числі – технічний запис та мультимедійний супровід.

 

49. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Типовим положенням про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 (зі змінами), Положенням про колегію районної державної адміністрації та цим Регламентом.

 

Порядок підготовки та проведення нарад

 

50. Голова, перший заступник голови, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на апарат та відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації  відповідно до Порядку підготовки  нарад  у голови  районної державної адміністрації, затвердженого головою райдержадміністрації.

Організація проведення нарад у першого заступника голови, заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків) покладається на відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації та відділ організаційної роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації.

Організація проведення нарад у керівника апарату райдержадміністрації покладається на апарат райдержадміністрації.

 

51. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – подаються у день проведення наради.

 

52. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь в нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

Протоколи нарад у першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації оформляє відповідальна особа структурного підрозділу райдержадміністрації чи територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади, за ініціативою якого проводилась нарада.

Протоколи нарад у першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації та документи до них зберігаються у відділі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації відповідно до номенклатури справ.

Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації оформляє за дорученням керівника апарату – відповідальна особа структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, за ініціативою якого проводилась нарада. Протоколи нарад у керівника апарату райдержадміністрації зберігаються у відділі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації відповідно до номенклатури справ. 

 

53. За результатами розгляду питань на нараді у голови райдержадміністрації можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або даються доручення голови райдержадміністрації.

За результатами розгляду питань на нараді у першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) може ініціюватися видання в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або даються доручення першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, підготовка проектів  яких відповідно до вимог покладається на профільні структурні підрозділи райдержадміністрації. Контроль за виконанням рішень наради (доручень) здійснюють перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації або  особи, на яких ними покладено ці обов’язки.

 

54. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

 

Порядок внесення та розгляду проектів

розпоряджень голови  райдержадміністрації

 

55. Голова райдержадміністрації на виконання актів органів державної влади, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.

 

  Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, а також територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

 

 У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим.

 

 Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами.

У разі коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної  громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.

Головний розробник за погодженням з апаратом райдержадміністрації визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у визначений ним строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження.

Проекти погоджуються шляхом  їх  візування   керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів, заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень  голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та актів Президента України, Прем’єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний строк після їх подання головним розробником.

Якщо заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження проекту розпорядження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, що:

погодили проект розпорядження без зауважень;

висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження проекту розпорядження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

 

59. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

 

60. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки, у разі потреби, можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи та інших дорадчих (консультативних) органів або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.

 

 У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця до проекту розпорядження (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

 

 У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування  пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

 

 Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану  справ і причини виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити, у разі потреби, перелік виконавців і строки виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території, у разі потреби, попередньо обговорюються на засіданнях колегії.

 

64. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного  впливу відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної   політики у сфері господарської діяльності” за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308 (зі змінами).

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

засвідчену копію рішення територіального органу Державної регуляторної служби України про його погодження;

засвідчену копію повідомлення про оприлюднення проекту.

 

65. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу,  що є головним розробником, та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 58 – 64 Регламенту.

За дорученням голови райдержадміністрації або першого заступника голови, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.

 

66. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному секторі апарату райдержадміністрації.

У разі коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний сектор доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Юридичний сектор опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також, у разі потреби, редагує проект розпорядження.

 

Юридичний сектор під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

 

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний сектор готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний сектор готує висновок юридичного сектору  апарату райдержадміністрації (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

 

 Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

 

68. Проект розпорядження з основної діяльності та адміністративно-господарських питань візується керівником органу виконавчої влади, у якому його створено, в обов’язковому порядку – відповідальною особою з питань запобігання та протидії корупції, юридичного сектору апарату райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації;  першим заступником голови або заступником голови, що відповідає за його підготовку,

 Проект розпорядження з кадрових питань (особового складу) візується начальниками відділу організаційної роботи та управління персоналом, юридичного сектору, керівником апарату облдержадміністрації, відповідальною особою з питань запобігання та протидії корупції, а також залежно від виду розпорядження – начальником відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, іншими посадовими особами, яких стосується цей документ.

Після завершення процедури погодження, всі проекти розпоряджень голови райдержадміністрації передаються на погодження  керівнику апарату райдержадміністрації.

 

                69.  Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не  встановлено більш пізній строк набрання чинності розпорядження голови райдержадміністрації. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі  потреби – оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України. згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та       контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731(зі змінами).

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня  їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України „Про доступ до публічної інформації”.  

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, який є його розробником.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з переліком на відправку, складеним головним розробником, та оприлюднюються на електронній сторінці райдержадміністрації офіційного веб-сайту облдержадміністрації в установленому головою райдержадміністрації порядку.

Головний розробник        забезпечує відповідно до вимог Закону України                „Про засади державної   регуляторної політики у сфері господарської діяльності” здійснення      відстеження результативності прийнятого розпорядження голови райдержадміністрації.

 

Публічне обговорення проекту розпорядження

голови райдержадміністрації

 

70.  Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

 

71. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

  Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження голови райдержадміністрації, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

 

У плані проведення публічного обговорення зазначається:

які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

яких результатів необхідно досягти;

які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

строк проведення обговорення.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями  9, 12, 13 і 20 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

72. Організація проведення публічного обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації покладається на головного розробника.

Головний розробник подає відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату райдержадміністрації проект розпорядження голови райдержадміністрації разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                              3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

 

73. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження голови райдержадміністрації за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до райдержадміністрації.

 

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими

органами державної влади та органами місцевого самоврядування

 

74. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому    законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на   райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

75. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

 

76. Пропозиції до проекту акту Кабінету Міністрів України подається облдержадміністрації для розгляду в установленому  порядку.

 

77. Голова райдержадміністрації погоджує рішення про визначення  пріоритетів та плани роботи територіальних підрозділів центральних органів  виконавчої влади. У разі ненадання у встановлений територіальними підрозділами  центральних органів виконавчої влади строк пропозицій такі рішення та плани роботи вважаються погодженими.

 

 

 

Тимчасово виконувач

обов’язків керівника апарату

райдержадміністрації                                                                         Л. СПІВАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Додаток 1

до Регламенту   (пункт 58)

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено ___________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу,


 іншого органу, що є головним розробником)


(підстава для розроблення)

та погоджено:

                                          без зауважень

 

 
 

 

  (ініціали та прізвище)

(посада)           

 

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано

________________________                                 _________________________

                   (посада)                                                                             (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які враховано частково

________________________                                __________________________

                   (посада)                                                                 (ініціали та прізвище)

 

із зауваженнями (пропозиціями), які не враховано

 

       
   

 

 

 

(посада)


(ініціали та прізвище)

 

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарат, інші органи, які відповідно до пункту 58 Регламенту Новосанжарської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації             від _____________№ ______, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

 

 

_____________________             _______________      ________________________

(найменування посади керівника     (підпис)                       (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що  є головним розробником)

_____  ___________ 20___  р.


Додаток 2

до Регламенту  (пункт 59)

 

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження  позицій

 

щодо проекту  розпорядження _____________________________________________

(назва)

 

 

 

Враховані зауваження  (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

 

 

Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

Найменування  структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

Обґрунтування  причин відхилення  зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

_____________________________       __________          __________________

(найменування посади керівника           (підпис)          (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що  є головним розробником)

 

 

 

_____  ___________ 20___  р.

 

Додаток 3

до Регламенту   (пункт 60)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження   _____________________________________________

(назва)

 

1.Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

 

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти

 

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

 

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

5. Позиція заінтересованих органів

               

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

 

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект

 

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

 

                7. Громадське обговорення

 

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

                8. Прогноз результатів

 

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

 

           
     

 

(найменування посади керівника      (підпис)                      (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)

 

_____ __________ 20___  р.


Додаток 4

до Регламенту   (пункт 61)

 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту  розпорядження ______________________________________________

(назва)

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення                проекту розпорядження

 

 

 

 

 

 

___________________________          _____________        __________________

(найменування посади керівника          (підпис)                  (ініціали та прізвище)

 структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

 

 

_____  ___________ 20___  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Регламенту  (пункт 66)

 

 

                                               _____________________________________________

(найменування  структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)

 

 

                Відповідно до Регламенту  Новосанжарської районної державної  адміністрації, затвердженого розпорядженням голови від ___________ № ______ , повертаємо проект  розпорядження ________________________________________________

(назва)

для приведення  його у  відповідність  з вимогами пункту __________________

зазначеного Регламенту.

 

 

 

 

 

Додаток: на  ______ арк.

 

 

 

 

 

 

 

_______________                   ___________            ___________________

( Керівник  апарату

райдержадміністрації)                   (підпис)                             (ініціали та прізвище)

 

 

_____  ___________ 20___  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту       (пункт 66)

 

 

ВИСНОВОК

юридичного сектору апарату Новосанжарської  районної державної адміністрації

 

до проекту розпорядження  ____________________________________________

(назва)

 

Проект  розпорядження   розроблено _______________________________

                                                                  (найменування структурного підрозділу,

______________________________________________________________________іншого органу, що є  головним  розробником)

 

За результатами  проведеної експертизи виявлені  невідповідальності:

 

___________________________________________________________

    (Конституції  і  законам  України, іншим   актам   законодавства,

 

розпорядження голови райдержадміністрації)

 

_____________________________________________________________

(вимогам  нормопроектувальної  техніки – зазначаються  недоліки,

______________________________________________________________________зокрема  логічні та змістовні)

 

2. Узагальнений висновок ________________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції щодо проекту

_____________________________________________________________________

в  цілому, оцінюється правова доцільність прийняття  та обґрунтованість проекту,

________________________________________________________________

доцільність способу  правового врегулювання  питання, порушеного в  ньому)

 

Правову  експертизу проекту  розпорядження  проведено:

 

___________________________          ___________     ________________ (найменування посади працівника       (підпис)                      (ім‘я та прізвище)

                юридичного сектору)

 

___________________                   ____________                ____________________

(завідувач юридичного сектору)      (підпис)                          (ім‘я та прізвище)

 

_____  ___________ 20___  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наверх ↑