Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку

Аналіз регуляторного впливу

до проекту розпорядження районної державної адміністрації

 «Про організацію конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань  районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району»

 

І. Визначення проблеми

 

Проблема, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання полягає в виборі на конкурсних засадах кваліфікованого підприємства (організацію) для регулювання господарських відносин у сфері надання послуг з організації підготовки проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Проект розпорядження “Про організацію конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань  районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району” розроблено відділом економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 р. №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами).

Законом України від 20.11.2012 року №5502-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства» ст.7 Закону України «Про автомобільний транспорт» викладено в новій редакції, в частині забезпечення організації перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району покладається на районні державні адміністрації.

Статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» визначено, що для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

В штаті райдержадміністрації відсутні фахівці, які б мали досвід з питань організації пасажирських перевезень, тому керуючись п. 14 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування райдержадміністрація залучає робочий орган для проведення засідань конкурсного комітету. За таких умов, пропонується затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації)для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Новосанжарського району.

Дане питання справляє вплив на:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб'єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

-

 

Створення конкурентного середовища шляхом проведення конкурсів на визначення робочого органу неможливе за допомогою ринкових механізмів.

                В районній державній адміністрації відсутній документ нормативно-правового характеру, який регулює умови визначення на конкурсних умовах робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи постійно діючого конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування

ІІ. Цілі державного регулювання

Необхідність розроблення проекту розпорядження голови Новосанжарської районної державної адміністрації полягає у забезпеченні виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету з визначення пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району, проведенням конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу.

Метою державного регулювання є залучення кваліфікованих фахівців підприємства – робочого органу з метою забезпечення якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування; зменшення передумов для корупційних дій; задоволення потреб громадян району щодо отримання ними необхідних та якісних автотранспортних послуг.

З цією метою пропонується затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу по визначенню пасажирських перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Новосанжарського району.

Основним завданням проекту документа є визначення шляхом конкурсного відбору робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

                Альтернативними способами досягнення цілі є:

            не приймати запропонований регуляторний акт.

            В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

           Обраний спосіб – прийняття даного розпорядження має наступні переваги: розв’язує існуючу проблему та відповідає Закону України «По автомобільний транспорт»» і постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081.

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

 

В цьому випадку з причини відсутності компетентного органу, це робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та проведення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктивних рішень конкурсним комітетом при визначенні перевізників-переможців.

 

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

Прийняття даного розпорядження є те, що, по-перше, не порушується встановлений законом порядок набуття права проведення конкурсу з визначення робочого органу; по-друге, встановлюються прозорі умови з визначення робочого органу; по-третє – укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у найбільшій мірі.

Цей спосіб дозволить належним чином організувати проведення конкурсу та є гарантом забезпечення прозорості його проведення

 

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Поповнення бюджету від зарахування плати за участь у конкурсі.

 Не потребує додаткових витрат

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Узгодження інтересів бізнесу та держави.

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новосанжарського району.

Час на підготовку та проведення конкурсу, а також на підготовка та укладання договору про виконання функцій робочого органу складає 7,5 год., що згідно з М-тестом - 168,08грн

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

Не потребує додаткових витрат

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

Інтереси громадян прямо не зачіпаються. В подальшому очікується підвищення якості послуг з пасажироперевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, забезпечення транспортної доступності жителів найвіддаленіших населених пунктів району.

Не потребує додаткових витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

30*

-

30

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

-

Х

* - дані надані обласною державною адміністрацією.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Відсутні

Не потребує додаткових витрат

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

Узгодження інтересів бізнесу та держави.

Суб’єкти господарювання матимуть можливість на рівних умовах набувати право на участь в конкурсі з визначення підприємства  організації), що здійснює функції робочого органу при

проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новосанжарського району, на конкурентних засадах та чітко визначених рівних умовах.

Можливість одержання додаткових видів робіт

Витрати часу на ознайомлення з умовами конкурсу та оформлення пакету документів на участь у конкурсі становить 3 год., що згідно М-тесту складає  2016,9гривень.

 

               

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

2

Проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти продовжують існувати.

Позитивним є поповнення місцевого за рахунок надходження зарахування плати за участь у конкурсі.

Проведення конкурсу з перевезення паса-жирів на автобусному маршруті загального користування фахів-цями райдержадмі-ністрації, в яких відсутній досвід організації пасажир-ських перевезень, негативно вплине на якість проведення конкурсу. Пасажирські переве-зення, в свою чергу, є способом задово-лення потреб населення у тран-спортних послугах та соціальною основою розвитку економіки.

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

4

Ця альтернатива дає змогу повністю досягнути поставлених цілей державного регулювання створить рівні умови для отримання суб’єктами господарюванняпра-ва на здійснювати функції робочого органу (організації) при проведенні конкурсу по переве-зенню пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Новосанжарського району, стимулюватиме розвиток конкуренції, створить прозорий механізм діяльності органів виконавчої влади.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не приймати запропонований регуляторний акт.

Поповнення місцевого бюджету від зарахування плати за участь у конкурсі

Не потребує додаткових витрат

В цьому випадку з причини відсутності робочого органу не буде забезпечено якісної підготовки матеріалів, належної організації та прове-дення конкурсів, що значно ускладнить прийняття об’єктив-них рішень конкур-сним комітетом при визначенні перевіз-ників-переможців.

Альтернатива 2

Прийняття даного акта, яким і пропонується визначити умови, з чітким визначенням усіх обов’язків та процедур підготовки засідань конкурсного комітету з визначення робочого органу.

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

Узгодження інтересів бізнесу та держави.

Забезпечення прозорості умов та порядку набуття права на здійснення функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новосанжарського району.

Раціональний розподіл маршрутів на ринку пасажирських перевезень

підвищення якості послуг з пасажироперевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування;забезпечення транспортної доступності жителів найвіддаленіших населених пунктів району.Суб’єкти господарювання матимуть можливість на рівних умовах набувати право на участь в конкурсі з визначення підприємства  організації), що здійснює функції робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Новосанжарського району, на конкурентних засадах та чітко визначених рівних умовах.

22,41 гривень/1 година

Для держави: Час на підготовку та проведення конкурсу, а також на підготовка та укладання договору про виконання функцій робочого органу складає 7,5 год., що згідно з М-тестом - 168,08грн

У суб’єктів господарюван-ня витрати часу на отримання первинної інформації про вимоги регулювання та

оформлення пакету документів на участь у конкурсі  в середньому 3 години, що згідно з М-тестом в грошовому еквіваленті – 2016,9 грн

Перевагами обраного способу є те, що, по-перше, не порушу-ється встановлений законом порядок на-буття права проведен-ня конкурсу з переве-зення пасажирів; по-друге встановлю-ються прозорі умови визначення робочого органу; по третє укладаються договори з робочим органом, який зможе забезпечити якісну підготовку та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у найбільшій мірі

         
 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

З метою визначення на конкурсних умовах підприємства (організації), для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на міжміських автобусних маршрутах загального користування необхідно затвердити умови проведення конкурсу на визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по проведенню засідань конкурсного комітету по перевезенню пасажирів на міжміських маршрутах загального користування, форми заяви щодо участі у конкурсі, утворити комітет з визначення робочого органу Новосанжарської районної державної адміністрації, здійснити оприлюднення даного регуляторного акта.

В умовах чітко визначенікритерії та вимоги до претендентів та умови їх участі в конкурсі з визначенняпідприємства (організації)для здійснення функційробочого органу припроведенні конкурсу повизначенню пасажирськихперевізників на приміськихавтобусних маршрутахзагального користування, щоне виходять за межі Новосанжарського району дають змогу суб’єктам ретельно готуватися до участі у конкурсіта передбачається високий рівень виконання ними вимог регуляторного акта.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають.

Розроблено додаток до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта – Тест малого підприємництва (додається). Суб’єкти малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання 100%.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та

зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги
постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» щодо якісної підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначено наступні показники результативності:

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаних з виконанням даного акта–22,41 грн. - витрати часу на отримання інформації про Конкурс та його умови, на підготовку необхідних документів – 44,82 грн. згідно М-тесту на 1 СПД;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, в тому числі кількість претендентів, що подали документи на конкурс – 30 суб’єктів господарювання;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – високий (передбачається оприлюднення цього регуляторного акту(в тому числі, проекту цього акту) на офіційному сайті Новосанжарської райдержадміністраціїта в газеті «Світлиця»);

кількість скарг стосовно діяльності робочого органу– не передбачається;

надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов’язаних з дією регуляторного акта, – не зміниться.

 

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводити відділ економіки та розвитку інфраструктури Новосанжарської районної державної адміністрації.

Базове відстеження результативності розпорядження голови райдержадміністрації буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Для відстеження результативності регуляторного акту будуть використовуватися статистичні дані за результатами проведення конкурсу та соціологічні дані (методом опитування або анкетування населення). Відстеження здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності підприємства (робочого органу), а також вивчення громадської думки.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного  відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено відділом економіки та розвитку інфраструктури Новосанжарської райдержадміністрації.

 

 

Наверх ↑