Довідка про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань

Версія для друкуВерсія для друку

ДОВІДКА
Про стан виконавської дисципліни та організації  виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України ,  Кабінету Міністрів України, запитами і зверненнями народних депутатів України та місцевих рад, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій
за підсумками 2017 року

На виконання Указу Президента України від 29.03.2000 № 549 “Про заходи щодо вдосконалення організації контролю за виконанням актів та доручень Президента України” органами виконавчої влади, місцевого самоврядування району проводилася цілеспрямована робота із забезпечення практичної реалізації вимог, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, інших центральних органів виконавчої влади, а також розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій.
Протягом 2017 року поставлено на контроль 748 документів, що складає 29 % від загальної кількості.
З них: 53 розпоряджень та 173 доручень голови облдержадміністрації, 234 листа, 7 телеграм з облдержадміністрації, 386 листів з обласних та районних управлінь і відділів, 1 звернення депутата Верховної Ради, 3 звернення  депутатів Драбинівської ОТГ, 26 запитів на інформацію.
Крім цього поставлено на контроль 11 розпоряджень та 173 доручень голови райдержадміністрації.
За 12 місяців 2017 року було відпрацьовано 1762 документів, які перебували на контролі.
Протягом 2017 року відсутні невиконані документи.
Документи вищестоящих органів влади виконані у визначені терміни, але продовжується тенденція відправки інформацій в останній день визначеного терміну, не враховується час на доставку листів та на узагальнення відповідальними виконавцями.
З метою вдосконалення стану виконавської дисципліни систематично надається методична  та практична допомога управлінням та відділам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських рад з питань організації контролю,  але рівень організації роботи і стан виконавської дисципліни ще не в повній мірі відповідає сучасним вимогам. 
Щотижня управлінням і відділам, структурним підрозділам райдержадміністрації надсилається перелік документів, про хід виконання яких необхідно інформувати у визначені терміни.
Виконкомам сільських рад такі переліки надсилаються щомісячно.
Для посилення виконавської дисципліни керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади необхідно звернути увагу на організацію внутрішньої системи контролю, діловодства та, як наслідок, ефективність виконання повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Найбільш актуальні питання соціально-економічного розвитку району, стану виконання актів Президента України, КМУ, розпоряджень голів обласної та районної держадміністрацій виносяться на розгляд щотижневих нарад та засідань колегій райдержадміністрації. За результатами розгляду прийнято 6 розпоряджень та  видано 165 доручень голови райдержадміністрації.
Питання про стан виконавської дисципліни та організації виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України Кабінету Міністрів України, голів  обласної та районної держадміністрацій, запитами і зверненнями  народних депутатів України та депутатів місцевих рад за 2016 рік заслухано на засіданні колегії 30.03.2017.
За 2017 рік на виконанні перебувало 290 доручень, даних на щотижневих нарадах, засіданнях колегій  та за результатами зустрічей з територіальними громадами.
Станом на 31.12.2017 виконано – 270 доручень (93,1%), частково виконано 8 доручень (2,8%), не виконано 12 (4,1%).
Щоп’ятниці голові райдержадміністрації подається інформація про стан виконання доручень, даних на попередніх нарадах та засіданнях колегій.
Протягом 2017 року проведено 4 Дні контролю, щодо виконання  :
- статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;
- Указу Президента України від 11.07.2005 №1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»;
- розпорядження КМУ від 28.12.2016 №1073-р «Про затвердження плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року»;
- Указів Президента України від 15.03.2002 №258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» та від 04.02.2003 №74/2003 «Про серйозні недоліки у здійсненні заходів щодо захисту моральності та утвердження здорового способу життя у суспільстві».
На виконання актів і доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації видано 54 розпоряджень та затверджено 14 планів заходів райдержадміністрації.
За 2017 рік головою райдержадміністрації видано 664 розпоряджень. Найбільша їх кількість стосується питань:
-    аграрної політики –116;
-    кадрової політики – 286;
-    соціальної політики – 113.
З них на контроль поставлено 11 розпоряджень (1,7%). Знято  з контролю 7 розпоряджень у зв’язку з їх виконанням або втратою чинності.                        
Інформування райдержадміністрації про стан виконання розпоряджень голови райдержадміністрації у повному обсязі за даний період забезпечили  всі виконкоми сільських та селищної рад.

Головний спеціаліст відділу документообігу
та контролю апарату райдержадміністрації                               Н.А.Асламова

 
28.02.2018
 

Наверх ↑