Про готовність активної взаємодії Сектору ДРС з об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями, спілками та асоціаціями суб’єктів господарювання району.

Версія для друкуВерсія для друку

Згідно з Положенням про Державну регуляторну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2014 року №724, ДРС є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України і який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності. ДРС є спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
ДРС відповідно до покладених на неї завдань, серед іншого забезпечує реалізацію державної регуляторної політики на засадах економічної доцільності та ефективності дії регуляторних актів, зниження рівня втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності; вживає в межах повноважень, передбачених  законом, заходів до захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, порушених унаслідок дії регуляторних актів; організовує взаємодію з громадськими організаціями підприємців, їх спілками та учасниками ринків за галузевим принципом.
ДРС здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
На території області діє Сектор Державної регуляторної служби України у Полтавській області, що розміщується за адресою: 36009, місто Полтава, вулиця Зінківська, 19, офіс 405, тел.(066) 6200060, (068) 3433495, e-mail: olega_morguna@ukr.net, mariia.listopad@gmail.com, plt.office@dkrp.gov.ua.
З метою залучення громадськості до участі у прозорому управлінні державними справами, забезпечення ефективної взаємодії з інститутами громадського суспільства, сприяння здійсненню громадському контролю за діяльністю регуляторних органів, забезпечення врахування громадської думки під час формування та реалізації державної регуляторної політики повідомляємо про готовність активної взаємодії Сектору ДРС з об’єднаннями підприємців, громадськими організаціями, спілками та асоціаціями суб’єктів господарювання району.

Наверх ↑