Система обліку публічної інформації

Версія для друкуВерсія для друку

           СИСТЕМА ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату райдержадміністрації підлягають обов’язковій реєстрації у спеціальній системі обліку. В райдержадміністрації функціонує система автоматизації діловодства та документообігу, яка дозволяє виконувати такі функції:
• обробку та облік вхідної кореспонденції
• обробку та облік вихідної кореспонденції
• контроль виконання документів, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації, доручень голови райдержадміністрації
• пошук документа за основними його реквізитами та ключовим словом у короткому змісті документа
          Всі документи в  райдержадміністрації формуються протягом року в хронологічному порядку у діловодні справи за зведеною номенклатурою справ. Зведена номенклатура справ складається з урахуванням структури апарату райдержадміністрації та погоджується в установленому порядку з Державним архівом Полтавської області. Частка документів зберігається у відділі документообігу та контролю апарату райдержадміністрації.
         В райдержадміністрації визначено спеціальне місце для організації доступу запитувачів до системи обліку інформації. Для цього необхідно звернутися до відповідальних працівників  відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації ( ІІ поверх, телефон (0534431873).
          За змістом інформація, якою володіє райдержадміністрація, поділяється на такі види:
• правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України)
• інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівного складу структурних підрозділів райдержадміністрації
• інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова)
• інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених в процесі діяльності розпорядника інформації).
 

 

Наверх ↑