Включення ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» до переліку суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації

Версія для друкуВерсія для друку

Включення ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» до переліку суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації

ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» 28.02.2020 року включено до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції гідності, як таке що відповідає кваліфікаційним вимогам фахівців, фінансового та матеріально-технічного забезпечення згідно до вимог Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р. №1057, Вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації, затвердженого наказом Міністерством соціальної політики України від 27.04.2018 №597 та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497.
Місце знаходження суб’єкта надання послуг: 67780, Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт Сергіївка, вул. Гагаріна 1А.
ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» є безпосереднім надавачом послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції.
Рівень кваліфікації фахівців відповідає вимогам пункту 5 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2008 року N199, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03 липня 2008 року за №577/15268. Стаж практичної роботи психологів з клієнтами не менше ніж 2 роки з відповідною кваліфікацією, та досвідом надання послуг психологічної реабілітації, в тому числі, учасникам АТО. Відповідний фаховий рівень працівників закладу, підтверджується документами про освіту державного зразка.
ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» має багаторічний досвід надання лікувальних послуг за різними напрямками санаторно-курортного лікування, штат закладу – це також кваліфікований медичний персонал із досвідом оздоровлення різних категорій населення, в тому числі і учасників АТО. Вразі потреби, до надання послуг із психологічної реабілітації, залучаються інші спеціалісти, зокрема соціальні педагоги, фахівець з фізичної реабілітації, фітнес-тренер, юрисконсульт, організатор туристсько-краєзнавчої роботи. Закладом забезпечується підвищення кваліфікації працівників. Керівництво санаторію проводить атестації працівників. Затверджена програма проведення заходів із психологічної реабілітації та перелік послуг згідно з індивідуальними потребами, а також методичних та інших матеріалів у сфері надання послуг із психологічної реабілітації. Персонал закладу професійний.
Послуги із психологічної реабілітації передбачають психологічну просвіту та консультування, психологічну діагностику, підбір методів психологічної реабілітації, психологічну допомогу (терапію), психологічну корекцію та проектування майбутнього, профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини.
Санаторій визначає види послуг із психологічної реабілітації з урахуваннях індивідуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами психологічної діагностики, проведеної фахівцями. Психологічна діагностика проводиться у відповідності до стандарту та протоколів її проведення, що затверджуються міністерством соціальної політики. Заклад забезпечує та гарантує ведення, оформлення та зберігання документації з психологічної реабілітації отримувачів послуг (індивідуальних планів психологічної реабілітації, карток психологічного супроводу) з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних отримувачів послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.
Спеціалісти, які залучаються до надання послуг із психологічної реабілітації, мають належний рівень знань і навичок , кваліфікаційний рівень яких відповідає вимогам, зазначеним у довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників та затверджених закладом посадових інструкцій.
У санаторії відсутня заборгованість зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) підтверджується довідкою ДФС.
Санаторій забезпечує надання послуг i з психологічної реабілітації в окремих кімнатах для індивідуальної роботи (площею не менше ніж 15 м2) та групової роботи (площею не менше ніж 4 м2 на одну особу з розрахунку на максимальну кількість осіб, що можуть залучатися у групи та додатково 10 м2 на групу).
Відповідність приміщень санітарним нормам і вимогам правил безпеки для здоров’я і життя людини, безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп підтверджується сертифікатами відповідності послуг проживання та послуг харчування; експертним висновком протипожежної безпеки, висновком державної санітарно-епідемічної експертизи. В санаторії надання послуг проживання та послуг харчування проходить на належному рівні відповідно до вимог Законодавства.
Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі,  до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення. Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, разом із заявою подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.
 

Наверх ↑