Включення медичного центру« Нові Санжари» Національної Гвардії України до переліку суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації

Версія для друкуВерсія для друку

Включення медичного центру« Нові Санжари» Національної Гвардії України до переліку суб’єктів надання послуг з психологічної реабілітації

Медичний центр «Нові Санжари» Національної Гвардії України06.07.2020 року включено до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та постраждалим учасникам Революції гідності, як таке що відповідає кваліфікаційним вимогам фахівців, фінансового та матеріально-технічного забезпечення згідно до вимог Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 27.12.2017р. №1057, Вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації, затвердженого наказом Міністерством соціальної політики України від 27.04.2018 №597 та Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областяхзатвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 497.

Місце знаходження суб’єкта надання послуг:39300,Новосанжарський район, смт Нові Санжари,пров. Курортний, буд. 44.

Медичний центр «Нові Санжари» НГУ є безпосереднім надавачем послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції.

Одним із основних видів економічної діяльності санаторію є діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів, що по класифікатору видів економічної діяльності відноситься до іншої діяльності у сфері охорони здоров’я – (за КВЕД 2010 код 86.90 ).

Медичний центр провадить свою діяльність відповідно до положення про Медичний центр «Нові Санжари» НГУ, що зареєстрований 29.07.2015 року № 916

Рівень кваліфікації фахівців відповідає вимогам пункту 5 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2008 року № 199, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03 липня 2008 року за № 577/15268. Стаж практичної роботи психологів з клієнтами не менше ніж 2 роки з відповідною кваліфікацією, та досвідом надання послуг психологічної реабілітації, в тому числі, учасникам АТО. Відповідний фаховий рівень працівників закладу, підтверджується документами про освіту державного зразка.

Медичний центрмає багаторічний досвід надання лікувальних послуг за різними напрямками санаторно-курортного лікування, штат закладу–це також кваліфікований медичний персонал із досвідом оздоровлення різних категорій населення, в тому числі і учасників АТО. Вразі потреби, до надання послуг із психологічної реабілітації, залучаються інші спеціалісти, зокрема соціальні педагоги, фахівець з фізичної реабілітації та рекреації, фітнес-тренер, юрисконсульт, організатор туристсько-краєзнавчої роботи.

Закладом забезпечується підвищення кваліфікації працівників. Керівництво санаторію проводить атестації працівників. Затверджено план проведення заходів із психологічної реабілітації та перелік послуг згідно з індивідуальними потребами, а також методичних та інших матеріалів у сфері надання послуг із психологічної реабілітації. Персонал закладу професійний.
Послуги із психологічної реабілітації передбачають психологічну діагностику,психологічну просвіту, індивідуальне психологічне  консультування, підбір психологічної  у допомоги (терапію), групова робота, психологічна  підтримка і супроводження.

Санаторій визначає види послуг із психологічної реабілітації з урахуванням індивідуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами психологічної діагностики, проведеної фахівцями.   Психологічна діагностика проводиться у відповідності до стандарту та протоколів її проведення, що затверджуються міністерством соціальної політики. Заклад забезпечує та гарантує ведення, оформлення та зберігання документації із психологічної реабілітації отримувачів послуг (індивідуальних планів психологічної реабілітації, карток психологічного супроводу) з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних отримувачів послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

Спеціалісти, які залучаються до надання послуг із психологічної реабілітації, мають належний рівень знань і навичок , кваліфікаційний рівень яких відповідає вимогам, зазначеним у довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників та затверджених закладом посадових інструкцій.

У санаторії відсутня заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) підтверджується довідкою ДФС.
Санаторій забезпечує надання послуг із психологічної реабілітації в окремих кімнатах для індивідуальної роботи (площею не менше ніж 15 м2)  має 4 кімнати для проведення групової роботи ( по 31,87 м2).

Відповідність приміщень санітарним нормам і вимогам правил безпеки для здоров’я і життя людини. безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп підтверджується сертифікатами відповідності послуг проживання та послуг харчування, експертним висновком протипожежної безпеки, висновком санітарно-епідемічної експертизи, актом санітарно-епідемічного обстеження об’єкту. В санаторії надання послуг проживання та послуг харчування проходитьна належному рівні відповідно до вимог Законодавства.

Для проходження психологічної реабілітації отримувач послуг звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі,  до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, або участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення. Отримувачі послуг, що мають статус постраждалого учасника Революції Гідності, разом із заявою подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.
 

Наверх ↑