ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ
КАФЕДРА МАКРОЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

запрошують на навчання в магістратуру
на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»
за магістерською програмою
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ»